Wij bouwen samen met u aan de toekomst van uw kind!

Onze kinderdagopvang

De kinderen verblijven in een stamgroep met vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers.
Er zijn 2 groepen voor kinderen van 0 tot 2 jaar en 2 groepen van 2 tot 4 jaar.

Naast de dagelijkse zorgmomenten is er alle ruimte voor diverse activiteiten als spel, zingen, knutselen, voorlezen en buitenspelen.

Wij maken gebruik van het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Speelplezier.
Een VVE programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel de taal en cognitieve ontwikkeling als ook de sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s, bijvoorbeeld ‘lente’, ‘huis’ of ‘hoe zie ik eruit?’.

Hierbij staan de interesses, behoeften en ontwikkeling van de kinderen centraal.
Wij bieden hen een veilige, stimulerende en leuke omgeving waarin zij naar hartenlust kunnen spelen, ontdekken en groeien.

Daarbij zoeken wij naar de balans tussen veiligheid en uitdaging voor de kinderen.
In de dagelijkse omgang met de kinderen bieden wij veiligheid door te zorgen voor herhalingen, rituelen en voorspelbaarheid.

Kinderen kunnen zo anticiperen op wat er gaat gebeuren en waar mogelijk meehelpen of het zelf doen.

 

Interesses, behoeften en ontwikkeling van de kinderen staan bij ons centraal