Wij bouwen samen met u aan de toekomst van uw kind!

Onze peutergroepen

De wereld ontdekken

Peuters zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. De peuteropvang maakt die wereld stap voor stap een beetje groter.
Tijdens de peuteropvang leert uw kind deel uit te maken van een groep: samen spelen, eerlijk delen en op je beurt te wachten. Bovendien prikkelt peuteropvang de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, de fijne en grove motoriek en de emotionele ontwikkeling van uw kind.

Spelenderwijs leren

Tijdens de peuteropvang ontdekt uw kind spelenderwijs wat hij of zij allemaal kan.
Wij maken gebruik van het VVE programma Speelplezier
Een VVE programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel de taal- en cognitieve ontwikkeling als ook de sociale-, emotionele-, creatieve- en motorische ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s, bijvoorbeeld ‘lente’, ‘huis’ of ‘hoe zie ik eruit?’

Het speelgoed en de activiteiten stimuleren om nieuwe dingen te doen. Tijdens de peuteropvang krijgen de kinderen een vast dagritme aangeboden. Alle peuters doen mee aan de kring- en de groepsactiviteiten en kiezen daarnaast zelf wat ze willen doen tijdens het vrije spel. Het samen plakken, kleien, verven, lezen, zingen, bouwen en klauteren stimuleert de ontwikkeling van uw kind op allerlei manieren.

 

Wat doen we leuke dingen!

  • Samenspelen met leeftijdsgenootjes (sociale vaardigheden)
  • Klimmen, klauteren en fietsen (grove motoriek)
  • Liedjes zingen en voorlezen (taalontwikkeling)
  • Spelletjes met groter/kleiner/meer/minder,vormen en tellen (rekenontwikkeling)
  • Spelen met verf, klei en papier (creatieve ontwikkeling)
  • Bouwen en tekenen (fijne motoriek en coördinatie)
  • Spelen in de huishoek (fantasie en emotionele ontwikkeling)

 

Een knus rustmoment in de leeshoek