Wij bouwen samen met u aan de toekomst van uw kind!

Onze centrale oudercommissie

Sinds 1996 is de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen van kracht. Deze wet regelt de Medezeggenschap van ouders in kinderopvanginstellingen en kent ouders, vertegenwoordigd in een centrale oudercommissie, rechten toe op het gebied van informatie en advies.

Informatierecht

De centrale oudercommissie dient op de hoogte te zijn van het algemene beleid en plannen voor de nabije toekomst.

Adviesrecht

Bij het voorbereiden van besluitvorm over een van de onderwerpen, zoals opgesomd in onderstaand diagram, dient het Bestuur van de BV Kinderopvang Pinokkio Maastricht de centrale oudercommissie te informeren en schriftelijk om advies te vragen. Het Bestuur van de BV Kinderopvang PInokkio Maastricht hoeft de adviezen van de centrale oudercommissie niet te volgen. Wel zal het Bestuur van de BV Kinderopvang PInokkio Maastricht, als zij afwijkt van het advies, moeten uitleggen waarom dat gebeurd. Van een advies mag afgeweken worden indien schriftelijk en gemotiveerd aangegeven wordt dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 

De centrale oudercommissie

De centrale oudercommissie heeft tot taak de ouders te vertegenwoordigen in het overleg met het bestuur van de BV Kinderdagopvang Pinokkio Maastricht. 

Betrokkenheid vergroten

De centrale oudercommissie heeft tevens tot doel de betrokkenheid bij BV Kinderdagopvang Pinokkio Maastricht te vergroten. 

De achterban informeren

De centrale oudercommissie heeft een vergaderfrequentie van gemiddeld 6 X per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden zaken besproken en bediscussieerd zoals, prijsbeleid, personele samenstelling, toekomst visie en geplande activiteiten.

Bereikbaarheid oudercommissie leden

Heeft u zaken die onder de aandacht gebracht moeten worden, laat het ons weten. Want uw mening telt. Uw kritiek is welkom. Laat ons weten wat er leeft, dan kan de centrale oudercommissie hier naar handelen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Landelijke organisaties

Bij deze taken doelen en werkzaamheden wordt de centrale oudercommissie gesteund door landelijke organisaties waarbij we te allen tijde met vragen terecht kunnen.

Het NJI

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Het NJi maakt gebruik van kennis uit wetenschap, ervaring van praktijk en voorkeuren van jeugdigen en opvoeders. En zorgt dat deze kennis iedereen bereikt die er baat bij heeft. Een gelukkige jeugd voor élk kind. Dat is waar het Nederlands Jeugdinstituut voor gaat.

 

BOink

BOinK is een landelijke vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang ondersteunt en versterkt. Op landelijk niveau vertegenwoordigt BOinK deze ouders in beleids- en overlegorganen. Tijdens deze momenten kunnen wij invloed uitoefenen op de wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling m.b.t. kinderopvang. Zo is BOinK bijvoorbeeld nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe wet: Wet Basis Voorziening Kinderopvang (WBK). Vanuit het bureau van BOinK ondersteunen wij onze leden o.a. door middel van ons telefonisch spreekuur, digitale informatie, de website, het magazine, de brochures en het geven van cursussen.

Geschillencommissie.

Klacht indienen, wanneer u niet tevreden bent over een product of dienst, kunt u een klacht indienen bij de ondernemer. Als de ondernemer niets van zich laat horen of u komt er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij een van de commissies van de Geschillencommissie.

Drie manieren om een klacht in te dienen.

1. ga naar de geschillencommissie die uw klacht kan                      behandelen en dien daar uw klacht in.

2. zoek via adressen ondernemers uw ondernemer en dien via         die pagina uw klacht in.

3. zoek op Thema als u niet weet bij welke commissie u moet zijn     of als u uw ondernemer niet kunt vinden.

 

Onze oudercommissie levert veel toegevoegde waarde