Wij bouwen samen met u aan de toekomst van uw kind!

Informatie Oudercommissie

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meldt u dan voor de Oudercommissie.

Wat doet de oudercommissie allemaal?

U praat met elkaar over onder andere het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van openingstijden, de organisatie van de Dag van de leidster, Sinterklaas en Lente activiteit, Wet- en Regelgeving, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De Oudercommissie:

  • Overlegt periodiek, met een van de leden van het managementteam,
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd de directie,
  • Bevordert goede en heldere informatie aan ouders,
  • Onderhoudt contacten met andere ouders,
  • Bevordert de betrokkenheid van ouders bij het Kindcentrum, bijv. door ouderavonden mee te helpen organiseren,
  • Fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

Wij zoeken ouders die:

  • Mee willen praten en beslissen,
  • De kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden,
  • Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie,
  • Hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor onze kindcentra’s,

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de waarnemend voorzitter van de oudercommissie Marijntje Lipsch.    

Onze huidige Oudercommissie bestaat uit:

Evelien Lemeer voorzitter/secretaris       KDV Pinokkio                     wordt momenteel vervangen door

Marijntje Lipsch Voorzitter                       KDV/BSO Pinokkio

Danielle Peeters Secretaris                     PO Pinokkio Wolder

Gwen Schipper                                        PO Lambiek

Nadia van der Capellen                           PO Pinokkio Belfort

 

 Oudercommissievergadering:

16 januari 2019 om 19.30 uur.

 

 

 

 Buiten medium